Syndarna kommer att släpas på sina ansikten in i Elden

publicerad
15.04.2010

Författare: Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Källa: at-Takhwîf min-an-Nâr, sid. 150-151

Till helvetets straff hör att dess folk kommer att släpas på sina ansikten in i Elden. Allâh (´azza wa djall) sade:

“Då skall de obotfärdiga syndarna [inse att] de gick vilse och [att] deras förstånd svek dem. Den Dag då de släpas på sina ansikten in i Elden [skall de höra en röst:] ”Pröva på dess heta famntag!””1

Dessutom sade Allâh (djalla wa ´alâ):

”Då de skall bära kragar av järn om halsen och släpas fram i kedjor [och kastas] i brännhett vatten för att sedan bli bränsle [i helvetets ugnar].”2

Qatâdah sade:

”En gång skall de släpas i brännhett vatten och en annan gång i elden.”

Allâh (´azza wa djall) sade:

“Jag skall låta honom utstå en klättring.”3

Ibn ´Abbâs förklarade:

“Det är ett berg i Elden. På det kommer den otrogne att släpas på sitt ansikte.”

Ka´b sade:

“Allâh säger till den orättvise makthavaren: ”Grip honom och slå honom i en krage av järn och låt helvetets lågor sveda honom.”4 Då kommer han att släpas på ansiktet in i Elden medan hans kött, skelett och hjärna skingras.”

1 54:47-48

2 40:79-72

3 74:17

4 69:30-31