Syndarens enkla lösning

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Det första som människan skall rannsaka sig själv för är plikterna. Om hon kommer på att de består av brister får hon kompensera dem med att antingen ta om dem eller korrigera dem.

Därefter skall hon rannsaka sig själv för förbuden. Om hon kommer på en synd får hon kompensera dem med ånger och bön om förlåtelse eller handlingar som utplånar den.”1

Det är inte mycket gjort. Så länge du lever och har synder så är lösningen enkel; ångra dig inför Allâh så kommer Han att stryka alla dina synder. Det räcker med ett ord. Be Allâh om förlåtelse och ångra dig ärligt inför Honom så kommer Han att stryka alla dina synder. Men om du dör och vill återvända till jorden för att korrigera, är det för sent. Det finns ingen återvändo till jorden. Alla människor är ångerfulla när de dör. Den fromme skall ångra sig för att han inte gjorde mer, den syndige skall ångra sig för att han inte ångrade sig inför Allâh (´azza wa djall).

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/63)).