Syndaren skall döljas och inte skandaliseras

Fråga: Vad är domen för att kalla en syndare för ”horkarl”, ”oanständig” och ”backant”?

Svar: Det är inte tillåtet att skandalisera en individ för hans synder. Han är ålagd att råda honom och dölja honom:

Den som döljer en muslim, döljer Allâh honom i såväl detta liv som i det efterkommande.”1

Däremot skall han fortsätta kalla och råda honom.

1Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah, Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” och al-Hâkim.