Syndare ber om sin död

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 476-477

Fråga: Här om natten syndade jag gravt varefter jag fick starka ångerkänslor och blev mycket ledsen. Därefter bad jag Allâh ta mitt liv om jag skulle återfalla i samma synd, vilket jag gjorde efter ett tag. Varje gång jag syndar ångrar jag mig. Vad anser ni om min åkallan? Räknas den som ed?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Alla människor gör fel och de bästa som gör fel är de som ångrar sig.”1

Ångra dig ärligt inför Allâh (´azza wa djall) varje gång du syndar. Tappa inte hoppet om Allâhs nåd. Ångra dig ärligt; Allâh förlåter den som ångrar sig. Håll dig borta från den synden och allt som leder till den.

Beträffande din åkallan om din egen död, så är den otillåten. Be inte om din egen död. Se istället till att ångra dig inför Allâh utan att be om din död. Dock betraktas den inte som ed, utan bara ett fel från din sida. Se till att undvika allt som orsakar ditt falla i dessa synder.

1at-Tirmidhî (2499), Ibn Mâdjah (4251) och Ahmad (13049) via Anas. God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2499).