Synad nymåne på dagtid

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/609-610)

828 – Jag frågade min fader när man ska be ´Îd om man ser nymånen efter att solen passerat zenit. Han svarade:

Dagen därpå.”

829 – Min fader berättade för oss: Wakî´ berättade för oss: al-A´mash berättade för oss, från Abû Wâ’il som sade:

Medan vi var i Khâniqîn såg vi Ramadhâns nymåne. Vissa fastade medan andra lät bli. Ett brev från ´Umar hade kommit och dess meddelande var:

Vissa nymånar är större än andra. Om ni ser nymånen på dagen ska ni inte sluta fasta. Dess omloppsbana är i himlen och förmodligen har den uppenbarats just då. Avbryt fastan dagen efter att ni synat nymånen.”

830 – Min fader berättade för mig: Abû Kâmil berättade för oss: ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Abî Salamah berättade för oss: Ibn Shihâb berättade för oss, från Sâlim bin ´Abdillâh som berättade att ´Abdullâh bin ´Umar sade:

När vissa människor ser nymånen på dagen slutar de fasta. Ni får inte avsluta fastan förrän ni ser nymånen då den ska ses.”