Sympatier med terrorister på grund av makthavarens fel

Fråga: Trots dessa vilsna människors farliga handlingar, finns det dessvärre människor som fortfarande sympatiserar med dem på grund av makthavarnas fel. Vad anser ni om det?

Svar: Vissa makthavares fel tillåter inte att man gör uppror mot dem och handlar olydigt mot dem så länge de förrättar bönen, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade. När han berättade om att vissa makthavare kommer att fela, sade det:

”Allâhs sändebud! Skall vi inte strida mot dem?”

Då sade han:

”Nej, inte så länge de förrättar bönen bland er.”

Det är alltså inte tillåtet att göra uppror mot dem och vara olydig på grund av deras brister så länge de är muslimer. Det finns fördelar med att lyda dem och vara enad kring dem. Å andra sidan finns det större nackdelar med att göra uppror mot dem än att ha tålamod med dem. Det råder inga tvivel om att välja den minsta ondskan när flera kolliderar är en föreskeriven princip. Man gör den minsta ondskan för att undkomma den större. Deras synder skadar dem själva. Att vara enad med dem gagnar muslimerna själva.