Syftet med Râfidhahs lära är att locka från Allâhs väg

Denna religions första anhängare utropade religionen med bekräftelse, kunskap, praktik och förkunnelse. Förtal av dem är förtal av religionen som fordrar att det som Allâh har sänt profeterna med förkastas.

Detta var syftet första gången Shî´ahs innovation dök upp. Syftet var att locka från Allâhs väg och förkasta det sändebudet förkunnade från Allâh. Således visade de detta beroende på religionens svaghet. Dessa vilseledande innovationers realia demonstrerades av hedningarna. De spreds även bland människor som inte var hycklande hedningar som ett resultat på tvivel och okunnighet blandade med frestelse. Till följd därav accepterade de villfarelsen – och det är grunden till allt falskt.