Syftet med öknamnet Djâmiyyah

Fråga: De säger alltid ”Det är Djâmiyyahs1 metodik”. Finns det en grupp som heter ”Djâmiyyah”?

Svar: Det är de som har uppfunnit det namnet. Det är som när de sade ”Wahhâbiyyah”. Finns det en grupp som heter ”Wahhâbiyyah” och avviker från Salafs och imamernas väg? Det är öknamn som de lockar från sanningen med. De skall ignoreras.