Syftet med lektionerna uppnås utan avbildning

Fråga: Hamnar personen som tar bilder på föreläsningar och lektioner under hadîthen [om avbildningen]…

Svar: Ja, det gör han. Det finns ingen nytta av avbildningar. Föreläsningar spelas in, hörs och skrivs ned. Syftet uppnås utan avbildning.