Syftet med ”Kashf-ush-Shubuhât”

Författaren – Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb – nämner i sin bok ”Kashf-ush-Shubuhât” att gravdyrkarna har många tvivel som de tar upp med dem som kallar till Allâhs religion och för vissa människor bakom ljuset med för att tillbe de döda, be änglarna och profeterna om hjälp och annat.

De säger till dem att dessa omnämnda har en position hos Allâh och att de har rätt att medla hos Allâh och att de är nära Allâh och att de endast ber dem om medling och närhet till Allâh. De säger att de vet att de inte förfogar själva och att de varken skapar eller skänker uppehälle och att de endast hoppas på deras medling och närhet till Allâh och att de gagnar. De ger människor tvivel.

Därför skrev författaren denna bok ”Kashf-ush-Shubuhât” för att klargöra och avvisa dessa tvivel och förklara att dessa tvivel lurar inte de lärda och troende. Faktum är att Qur’ânen har klargjort deras falskhet och likaså har sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjort det.