Syftet med Hidjâb är att uppnå Allâhs välbehag

Publicerad: 2011-04-28
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (19)

 

Fråga: Kan du uppmuntra kvinnan och berätta vilken belöning hon får om hon tar på sig Hidjâb eller lyder sin make inom det?

Svar: Det råder inga tvivel om att hon belönas rikligt om hon lyder Allâh och underkastar sig sin make. I detta fall behagar hon både Allâh och sin make.

I detta liv handlar man endast för att uppnå Allâhs välbehag. Det är det som är syftet. Allt på jorden kommer att försvinna eller också att människan lämnar detta liv. Det ser vi nu. Människor lämnar oss för livet efter detta, till graven, till avlöningens värld. Det enda människan finner i slutändan är det som hon har gjort för Allâhs sak. Hon får som sagt en riklig belöning.

Dessutom må hon vara en anledning till att andra kvinnor vägleds då de rättar sig efter henne och följer henne. I detta finns en stor godhet.