Syftet med förståelsen av de nutida frågorna (فقه الواقع)

Fråga: Vad menas med förståelse av nutida frågor (فقه الواقع)?

Svar: Mig veterligen – och Allah vet bättre – är dess syfte att fälla de lärda som inte läser tidningar, Datsuns memoarer eller Sions vises protokoll. Enligt dem befinner sig den som inte kan dessa saker i ett mörker. De påstår att de känner till länders hemligheter. De bara ljuger och skrattar folk i ansiktet. Inga länder ger ut sina hemligheter.

Självklart har förståelse av nutida frågor dåliga motiv. De vill attrahera ungdomarna till sin metodik och avleda dem från Salafs sanna metodik. Således har de för avsikt att fälla de lärda och locka folk till sin osunda metodik och villfarelse som de fumlar omkring i samtidigt som de hävdar att den är kunnigare.