Syftet med en profet

Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 44-45

I Qur’ânen är alla profeter också sändebud. Varje gång du läser om en profet i Qur’ânen ska du veta att han var ett sändebud. Dock varierar deras definitioner. Enligt den korrekta definitionen tar en profet emot uppenbarelser som han praktiserar, men han är däremot inte ålagd att förkunna dem. I detta fall tar en profet enkom emot underrättelser. Exempel på en sådan profet var Âdam (´alayhis-salâm); han var en myndig profet men inget sändebud. Ty Nûh var det första sändebudet. Âdam var profet, har det autentiserats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Om någon frågar varför Âdam inte var sändebud, beror det på att hans samtida människor utgjorde ett enda samfund. Dessutom var de få i antal varför ingen oenighet rådde. De var ense varvid det räckte för dem att se sin fader dyrka och ta efter honom. Först när kontroverser uppstod och människoantalet steg behövde de sändebud. Allâh (´azza wa djall) sade:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

MÄNNISKORNA utgjorde en gång ett enda samfund, varpå Allâh sände profeterna som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare.”1

Måhända undrar någon vilken nytta en profet medförde om han inte var ålagd att förkunna. De nyttade i form av påminnelser om föreskriften folk hade glömt bort. I detta fall har människorna inte vänt ryggen till religionen helt och fullt varför de inte heller behöver sändebud. Det räcker att de blir påminda om föreskriften. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء

Vi har uppenbarat Tora med vägledning och ljus. Profeterna, som var underkastade, dömde på dess grundval mellan dem som bekände den judiska tron och likaså deras skriftlärda och rabbiner, eftersom de hade anförtrotts att vaka över det som Allâh hade uppenbarat och vittnade.”2

Det var alltså nyttan med en profet.

12:213

25:44