Syftet med att inte bojkotta en innovatör

Fråga: Beträffande att bojkotta innovatörer. Baserat på det jag har hört, framgår det att ni tar hänsyn till innovatörens fördel.

al-Albânî: Ja.

Frågeställare: Ni förnekar dock inte själva bojkotten.

al-Albânî: Det är ju obligatoriskt.

Frågeställare: När vi säger att det inte är tillåtet att bojkotta innovatören, så är det för hans eget bästa och inte för allmänhetens som kan gå vilse om de ser den lärde eller imamen ha kontakt och umgås med innovatören. Till följd därav påverkas de och får för sig att han inte alls besitter någon innovation och på så sätt går de vilse.

al-Albânî: Dessa frågor behöver en precis kunskap och en precis praktisk tillämpning. Som exempel gav du den lärde som umgås med innovatören och som ses av allmänheten som då får bra tankar om innovatören. Tror du att den lärde smickrar honom?

Frågeställare: Nej.

al-Albânî: Om du inte tror det, vilket jag hoppas, tror du istället att han fördömer honom, råder honom och tillrättavisar honom. Hur är detta farligt för allmänheten, om människorna hör hur han råder honom, påminner honom och så vidare? Faran du talar om gäller personen som smickrar, inte personen som fördömer på ett bra sätt. Det finns alltså en skillnad mellan de lärda. Med andra ord fördömer vi att man ger efter för innovatörerna och tiger om deras innovationer och villfarelse och kallar det för ”överseende”. Man måste klargöra.