Syftet med änglarnas existens

Författare: Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-´Aqîl
Källa: al-Malâ’ikah al-Muqarrabûn, sid. 101-102
Adhwâ’-us-Salaf, 1422/2002

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har skapat änglarna och anförtrott
dem med väldiga uppgifter såväl i den övre världen som i den undre.
Han har gett dem i uppdrag många och väldiga typer av dyrkan som
passar den väldiga kroppsstyrka Allâh skänkt dem. Allâh har nämligen skapat
dem för denna dyrkan.

För att det skall råda
ordning och reda i himlen och på jorden, har Allâh skyddat änglarna
från synder. Det är som om befallningarna de tar emot är universella
befallningar, vilka inte kan motstridas. Detta gäller däremot inte människornas
och djinnernas föreskrifter. Befallningarna till dem som berör deras dyrkan
är föreskrivna befallningar. Den som då lyder belönas, medan den
som inte gör det straffas, om Allâh vill. Sharî´ahs texter har bevisat
att änglarna är skyddade från synder. Till dem hör Hans (ta´âlâ)
ord:

يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا
قُوا أَنفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ

”Troende! För er egen skull och
för era familjer bör ni frukta den Eld som har människor och stenar till
bränsle, och som mäktiga och stränga änglar [vakar] över. De brister aldrig
i lydnad för Allâh, vad Han än befaller dem, och utför allt som åläggs
dem.” [1]

Ibn Kathîr (rahimahullâh) sade:

”Änglarna är Allâhs ädla tjänare.
De är hos Honom i upphöjda boningar. De har en extrem lydnad för Honom
i tal och handling… De gör inte något före Hans befallning och inte
heller motsätter de sig det Han beordrar dem.” [2]

Av texterna framgår uppenbart
att Allâh (´azza wa djall) har anförtrott änglarna med dyrkan och väldiga
uppgifter, samt att Han har skyddat dem från att vara olydiga mot
Honom. Detta är – och Allâh vet bättre – betydelsen av Hans (ta´âlâ) ord:

عِبَادٌ
مُّكْرَمُونَ

”De är Hans tjänare
som Han har visat stor heder.” [3]

as-Suyûtî nämnde att al-Qâdhî
´Iyâdh sade att de lärda är enade om att samtliga änglar är skyddade från
synder och faktorer som skulle kunna dra ned på deras höga ställning
[4]
.


[1] 66:6.

[2] Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/176).

[3] 21:26.

[4] al-Habâ’ik, sid. 252-253.