Svordom vid Allâhs namn och egenskaper

Fråga: Är det tillåtet att svära vid Allâhs (´azza wa djall) egenskaper som till exempel Hans nåd?

Svar: Ja. Det är tillåter att svära vid Allâh och Hans egenskaper och namn.