Svordom vid Allahs egenskaper

Svordom vid Allâhs egenskaper

1167 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mannen som drabbades av de värsta prövningarna i jordelivet och tillhör paradiset skall föras fram varpå Han säger: ”Doppa honom i paradiset.” De kommer att doppa honom i det. Sedan säger Allâh (´azza wa djall): ”Människa! Har du någonsin sett något föraktfullt?” Han kommer att säga: ”Nej, vid Din makt! Jag har aldrig sett något föraktfullt.” Därefter skall mannen som hade det bäst ställt i jordelivet och tillhör Elden föras fram varpå Han säger: ”Doppa honom i den.” Därefter säger Han: ”Människa! Har du någonsin sett något gott och glädjande?” Han kommer att säga: ”Nej, vid Din makt! Jag har aldrig sett något gott och glädjande.”

Rapporterad av Ahmad (3/253): Sufyân berättade för oss: Hammâd berättade för oss: Thâbit berättade för oss, från Anas, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Berättarkedjan är autentisk enligt Muslims villkor.

Hadîthen bevisar att det är tillåtet att svära vid Allâhs (ta´âlâ) egenskaper. Ett av al-Bayhaqîs kapitel i ”as-Sunan al-Kubrâ” rubricerades som:

”Svordom vid Allâhs (ta´âlâ) egenskaper som makten, förmågan, majestätet, högmodet, väldigheten, talet och hörseln.”1

Därefter nämnde han olika hadîther och anvisade den aktuella.

1as-Sunan al-Kubrâ (10/41).