Svordom med handen på Qur’ânen

Fråga: Vad är domen för att svära vid Allâh och lägga handen på Qur’ânen?

Svar: Det saknar grund. Qur’ânen används inte för att handen skall läggas på den i samband med svordom. Den används inte för det.