Svinätare går under i Bibeln

14När ni ser det skall era hjärtan glädjas,

era kroppar få nytt liv som det friska gräset.

Herrens tjänare skall lära känna hans makt,

fienderna hans vrede.

15Se, Herren kommer i eld,

hans vagnar är som en stormvind.

Han släpper lös sin glödande vrede,

straffar med lågor av eld.

16Ja, med eld och svärd

straffar Herren alla människor,

många skall dräpas av Herren.

17De som helgar och renar sig

för att gå in i trädgårdarna,

[—]

de som äter svinkött, kräldjur och råttor,

de skall alla gå under, säger Herren.