Svettens lukt avslöjar människans inre tillstånd

Själens och hjärtats ruttenhet har större kontakt med människans inre än yttre. Svetten kommer inifrån. Därför har den rättfärdige mannen en ljuvlig svett. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var människan med den ljuvligaste svetten. När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade Umm Sulaym om svetten som hon tog från honom sade hon:

”Den är den ljuvligaste doften.”1

Den orena och vidriga själen växer till sig i orenhet och vidrighet så att de till sist syns på kroppen. Den fina själen är rena motsatsen. När den kommer ut från den rättfärdige är den som den ljuvligaste mysken på jorden medan den andre stinker som det äckligaste aset på jorden.

1Muslim (2331) och Ahmad (3/136).