Svarta kläder i samband med kondoleanser

Fråga: Vad är domen för att klä sig i svarta kläder i samband med kondoleanser som exempelvis svartklädda kvinnor?

Svar: Jag anser det vara en innovation att ha en speciell klädsel i samband med kondoleanser. Det kan även antyda att människan är missnöjd med Allâhs (´azza wa djall) beslut, även om vissa anser det vara okej. Men i och med att Salaf inte praktiserade det samt att det antyder en form av missnöje är det tvivelsutan bättre att låta det vara. Den som klär sig i sådana kläder är närmre synden än sundheten.