Svart hårfärgning i krig

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (887)

Fråga: Hâfidh Ibn Hadjar nämner i ”Fath-ul-Bârî” att vissa lärde tillåter hårfärgning med svart färg i tid av krig. Är det korrekt?

Svar: Det är inte korrekt. Det är bara förklaringar utifrån egna åsikter i syftning på att skrämma fienden. Fienden skräms med kamp och krig, inte med hårfärgning.