Svart elit

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/580)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

VI SKÄNKTE Luqmân visdom: ”Var tacksam mot Allâh. Den tacksamme har själv gott av sin tacksamhet. Beträffande den otacksamme, så är Allâh sig själv nog och allt lov och pris tillkommer Honom.”1

Salaf hade två åsikter gällande Luqmân; var han profet eller en rättfärdig slav? De flesta valde det andra alternativet. Sufyân ath-Thawrî återberättade al-Ash´ath, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs som sade:

Luqmân var en abessinsk slav och snickare.”

Qatâdah berättade att ´Abdullâh bin az-Zubayr sade:

Jag frågade Djâbir bin ´Abdillâh: ”Vad har ni kommit fram till gällande Luqmân?” Han svarade: ”Han var en kort och plattnäsad nubier.”

Yahyâ bin Sa´îd al-Ansârî berättade att Sa´îd bin al-Musayyab sade:

Luqmân tillhörde Egyptens svarta befolkning. Han hade tjocka läppar. Allâh begåvade honom med visdom men inte med profetskap.”

al-Awzâ´î sade: ´Abdur-Rahmân bin Harmalah berättade för mig:

En svart man kom till Sa´îd bin al-Musayyab för att ställa honom en fråga varvid Sa´îd sade till honom: ”Var inte ledsen för att du är svart. Tre svarta tillhör de bästa människorna: Bilâl, Mahdja´ (´Umar bin al-Khattâbs slav) och Luqmân den Vise. Han var en svart nubier med tjocka läppar.”

Ibn Djarîr sade: Ibn Wakî´ berättade för oss: Min fader berättade för oss, från Abûl-Ashhab, från Khâlid ar-Rib´î som sade:

Luqmân var en abessinsk slav och snickare. En dag sade hans ägare till honom: ”Slakta ett lamm till oss.” Han gjorde som han blivit tillsagd varvid ägaren sade: ”Hämta dess två bästa kroppsdelar.” Han hämtade hjärtat och tungan. Efter ett tag sade ägaren: ”Slakta ett lamm till oss.” Han gjorde som han blivit tillsagd varvid ägaren sade: ”Hämta dess två värsta kroppsdelar.” Han hämtade hjärtat och tungan. Ägaren sade: ”Jag bad dig hämta dess bästa kroppsdelar och du hämtade hjärtat och tungan. Därefter bad jag dig hämta dess värsta kroppsdelar och du hämtade hjärtat och tungan.” Luqmân sade: ”Om de är bra, är ingenting bättre än de. Och om de är dåliga, är ingenting värre än de.”

Shu´bah återberättade al-Hakam som berättade att Mudjâhid sade:

Luqmân var en rättfärdig slav och ingen profet.”

131:12