Svärmodern täcker sitt ansikte framför svärsonen

Publicerad: 2010-11-24
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (11)

 

Fråga: Vad är domen för att svärmodern täcker sitt ansikte utav blyghet framför svärsonen?

Svar: Det är tillåtet för svärmodern att avtäcka sig framför sin svärson. Det är emellertid inte obligatoriskt att göra det. Det finns en skillnad mellan det tillåtna och det obligatoriska. Om kvinnan täcker sitt ansikte utav skam och blyghet, och inte utav hat till Sharî´ahn, är ingen skada skedd.