Svaret som bevisar ens fromhet

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (1/142)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den tillfrågade vet inte mer än frågaren.”1

Det bevisar att den lärde, personen som ger utslag eller någon annan som får en fråga och inte kan svaret ska säga: ”Allâh vet bättre” eller ”Jag vet inte”. Det är inget som drar ned på hans status, det tvärtom bevisar hans fromhet, gudsfruktan och stora kunskap.

1Muslim (8).