Svåra tider skapar starka män

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 352

Fråga: Vilka grundläggande faser genomgick profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att uppnå det islamiska riket?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) genomgick flera faser; han förberedde ärliga och uppriktiga män och undervisade. Därefter härdade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med sina följeslagare. De prövades med hunger och fattigdom, med fiender och släktingar. De prövades med många saker, men de härdade. Därför bör vi träna oss att härda och söka nyttig kunskap, precis som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare gjorde. Därtill ska Qur’ânen anammas och efterlevas.