Svar på frågor i Qur’ânen

Fråga: Skall det sägas något efter verserna:

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

“Har inte de otrogna fått en lön för sina handlingar?”1

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

RÄCKER Allâh inte till för Sin slav?”2?

Svar: Domen varierar mellan:

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

“Har inte de otrogna fått en lön för sina handlingar?”

och:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

RÄCKER Allâh inte till för Sin slav?”

I den första versen nämns frågan i form av konstatering. Däremot åsyftar verser som:

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

“Har inte de otrogna fått en lön för sina handlingar?”

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

Är inte Allâh den visaste av domare?”3

och:

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَ

Skulle då Han inte ha makt att uppväcka de döda till nytt liv?”4

frågor som skall besvaras. Alltså är det harmlöst att säga efter en sådan vers:

بلى

Jo.”

Det rapporteras att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade efter:

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَ

Skulle då Han inte ha makt att uppväcka de döda till nytt liv?”

Jo, fri är Du från brister.”

Sålunda är det harmlöst att svara efter en sådan fråga.

183:36

239:36

395:8

475:40