Svär på att utelämna rekommendation

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/62)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ

”Håll därför era eder.”1

En förklaring är att ni inte ska svära. En annan är att ni inte ska bryta era svordomar. Den andra förklaringen är mer korrekt. Syftet är att svordomar ska hållas och inte brytas så länge de inte handlar om att utelämna något rekommenderat eller göra något föraktfullt. Så om en individ svär vid Allâh på att utelämna något rekommenderat eller göra något föraktfullt, är det bättre för denne att bryta svordomen och sona för den.

15:89