Svär på att han inte är Ikhwânî

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/376-377)

Fråga: Hur förhåller vi oss till en person som svär på att han inte är Ikhwânî samtidigt som hans handlingar och tänk är överensstämmande med al-Ikhwân al-Muslimûns?

Svar: Om han svär och vi betvivlar hans sanningsenlighet, så tillämpar de trots allt dubbelmoral och lögn. Han kan stå vid Ka´bah och svära vid Allâh på att han inte är Qutbî eller Ikhwânî. De är uppfostrade i lögn och bekrigar sina oliktänkare bara med lögn. De har ju inga bevis.

Vi ber en sådan person bevisa sitt påstående. Tala om al-Ikhwân al-Muslimûn, varna för dem. Vägrar han göra det vet vi att han tillhör dem. Vägrar han göra det ber vi honom följa Salaf som var enade om varning för de vilsna. Klargör, varna. Om du verkligen är Salafî får du följa Salafs metodik om att klargöra och klarlägga. Om han klargör och kritiserar, tror vi på honom till fullo, och om han vägrar, tillhör han dem. Det är så det går till.