Svampen mot ögonsjukdomar

Muslim sade:

2049 – Sa´îd bin ´Amr al-Ash´athî berättade för oss: ´Abthar underrättade oss, från Mutarrif, från al-Hakam, från al-Hasan, från ´Amr bin Hurayth, från Sa´îd bin Zayd bin ´Amr bin Nufayl som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Terfezia1 är från mannan som Allâh sände ned till israeliterna. Dess vätska är medicin för ögat.”

Vissa säger att endast vätskan är medicin medan andra menar att den skall blandas med annan medicin som behandlar ögat. Somliga säger att om ögat lider av hetta, så skall det endast behandlas med dess vätska på grund av dess kyla. Annars skall vätskan blandas med annat.

Den korrekta åsikten är att endast vätskan i sig är en medicin för ögat. Behandlingen går ut på att pressa ut vätskan i ögat. Både jag och mina samtida människor har sett en blind man behandlas med terfeziavätskan och återfå sin syn, nämligen Shaykh al-Kamâl bin ´Abdillâh ad-Dimashqî som var känd för fromhet och återberättelser av hadîther. Han använde sig av terfeziavätskan eftersom han trodde på hadîthen och eftersträvade det goda som nämns i den och Allâh vet bättre.