Svalt slem under fastan

Fråga: Vad är domen för att den fastande sväljer slem?

Svar: Så länge det inte kommer upp i munnen och sväljs är rättsskolan enad om att det inte bryter fastan. Skulle slemmet komma upp i munnen och sväljas har de lärde två åsikter:

1 – Det bryter fastan eftersom det blir som mat och dryck.

2 – Det bryter inte fastan eftersom det blir som saliv. Svald saliv bryter inte fastan om den så skulle samlas och sväljas.

I samband med oenighet skall det refereras till Qur’ânen och Sunnah. Om vi betvivlar huruvida något bryter fastan eller inte, bryter det i princip inte fastan. Utmed den principen bryts inte fastan av svalt slem.

Det viktiga är att den fastande ignorerar slemmet och inte försöker hosta upp det. Skulle det komma upp i munnen spottar han bara ut det, oavsett om han fastar eller inte. Men att säga att det bryter fastan kräver som sagt bevis.