Svalkning under fastan

Fråga: Vad är domen för att den fastande badar flera gånger om dagen eller sitter vid luftkonditioneringen dagen lång sett till att luftkonditioneringen avger fukt?

Svar: Det är tillåtet och harmlöst. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade hälla vatten på huvudet på grund av hetta eller törst när han fastade1. På grund av samma skäl tog Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) på sig blöta kläder när han fastade2. Den omnämnda fukten påverkar ingalunda eftersom den inte hamnar i magen.

1Abû Dâwûd (2365).

2Rapporterad av al-Bukhârî med en reducerad berättarkedja.