Sväljning av blod, matrester och slem under fastan

Fråga: Medan jag bad Fadjr i Ramadhân och svalde kände jag blodsmak. Blodet kom från tandköttet som hade orsakats av tandborstning eller tandpetning. Påverkade det min fasta?

Svar: Saliv får sväljas. Det är harmlöst och vanligt.

Slem från bröstet eller huvudet skall inte sväljas. Om det kommer upp i munnen måste det spottas ut. Det får inte sväljas. Den som sväljer det avsiktligt har brutit sin fasta och skall ta igen den dagen.

Om saliven består av matrester eller blod till följd av tandborstning, så gäller följande:

1 – Om han vet om det skall han spotta ut det.

2 – Om han inte vet om det förrän han sväljer saliven som vanligt, så är det harmlöst därför att han svalde det oavsiktligt.

Det påminner om personen som sköljer munnen och snyter näsan och råkar få i sig vatten. Det påminner också om personen som oavsiktligt drabbas av hosta eller kräkning; det påverkar ingalunda. Vad som påverkar är att han avsiktligt sväljer exempelvis slem, blod eller mat som finns i hans mun. Det påverkar. Det som sker oavsiktligt påverkar inte.