Svagt som spindelnät

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/544)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

DE SOM tar andra än Allâh till beskyddare kan liknas vid spindeln som väljer det allra bräckligaste hus till sin bostad. Om de bara visste! Allâh vet vad de anropar i Hans ställe; Han är den Allsmäktige, den Vise. Dessa liknelser framställer Vi för människorna, men bara de som har kunskap förstår dem helt och fullt.”1

Allâh (ta´âlâ) liknar avgudadyrkare som dyrkar andra än Allâh i hopp om deras hjälp och bistånd och håller fast vid dem i svåra tider vid ett svagt och klent spindelbo. Dessa gudomar förmår inte mer än den som klänger sig fast i ett spindelnät. Det är alltså till ingen nytta alls. Om de bara hade vetat det skulle de inte tagit andra än Allâh till beskyddare. Till skillnad från en troende muslim vars hjärta är tillägnat Allâh och därtill handlar han korrekt då han vidhåller föreskriften. Han håller tag i en hårt knuten knut som inte ger vika.

Därefter hotar Han (ta´âlâ) alla som dyrkar andra än Honom med att understryka att Han vet vad de gör och vilka idoler de avgudar; Han ska straffa dem för vad de påstår, Han är den Allsmäktige, den Vise.

Sedan säger Han (ta´âlâ):

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

Dessa liknelser framställer Vi för människorna, men bara de som har kunskap förstår dem helt och fullt.”

De förstås och begrundas enbart av folk med djupt rotad kunskap. Imâm Ahmad sade: Ishâq bin ´Îsâ berättade för oss: Ibn Lahî´ah berättade för mig, från Abû Qubayl, från ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

Jag har förstått tusen liknelser från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Detta är en väldig förträfflighet för ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anh) eftersom Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

… men bara de som har kunskap förstår dem helt och fullt.”

Ibn Abî Hâtim sade: ´Alî bin al-Husayn berättade för oss: Ahmad bin ´Abdir-Rahmân berättade för oss: Min fader berättade för oss: Ibn Sinân berättade för oss, från ´Amr bin Murrah som sade:

Det finns inte en vers i Allâhs skrift som jag läser och inte förstår utan att jag blir ledsen. Ty jag hör Allâh (ta´âlâ) säga:

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

Dessa liknelser framställer Vi för människorna, men bara de som har kunskap förstår dem helt och fullt.”

129:41-43