Svagt brödraskap tyder på svag troslära

Jag råder er att ha brödraskap för Allâhs sak och att ni samarbetar om gudsfruktan och fromhet och gör allt för att stärka kärleken och vänskapen mellan er. Detta är en av de väldiga målen som islam kallar och manar mycket starkt till. Vissa ungdomar kan försumma det. I stället för att göra allt som stärker deras band sinsemellan leder Satan dem till saker som får dem att skära banden och riva sönder vänskapen med agg och hat. Det är mycket farligt. Dess konsekvenser är förödande. Detta fenomen är klart och tydligt i dag. Det tyder på en svag själslighet, troslära och metodik hos vissa bröder. Vi råder dem att fylla sina själar och hjärtan med förståelse, renhet och nyttig kunskap.

Vad som kännetecknar den nyttiga kunskapen är bland annat vett och etikett och karaktärer som Allâh prisade Sitt ädla sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för. Dessa etiketter och karaktärer hör till de främsta anledningarna till människornas antagande av den sanna religionen och sanna metodiken som representeras i Salafs metodik. Salafs metodik är den sanna islams metodik. Ty den är baserad på Allâhs skrift och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah sett till trosläran, dyrkan och karaktärerna.