Svägerskan är ingen Mahram

Fråga: I Qur’ânen står det att det inte är tillåtet att vara gift med två systrar. Betyder det att det är tillåtet för mannen att vara Mahram till sin svägerska?

Svar: Mannen är inte Mahram till sin svägerska. Han tillhör inte hennes Mahârim. Det är tillåtet för honom att gifta sig med henne om den första systern dör eller om han skiljer sig från henne. Vad som är förbjudet är att vara gift med två systrar samtidigt därför att det leder till hat, fientlighet och skurna släktband.