Svaga historier om föräldrarnas islam

Märkligare och än mer motsägelsefullt än så rapporteras av al-Khatîb i ”as-Sâbiq wal-Lâhiq” via ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som berättade att Allâh upplivade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moder Âminah varvid hon trodde på honom och sedan återvände till sin grav.

Detsamma kan sägas om det as-Suhaylî rapporterade i ”ar-Rawdh” med en berättarkedja bestående av okända återberättare:

Allâh upplivade hans föräldrar varpå de trodde på honom.”

Hâfidh Ibn Dihyah sade:

Hadîthen är påhittad och avvisas av både Qur’ânen och samstämmigheten. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Ångerns väg är inte öppen för den som begår dåliga handlingar och först då döden når honom säger: ”Nu känner jag ånger”, och inte heller för dem som dör som otrogna; för dem har Vi ett plågsamt straff i beredskap.”1

Abû ´Abdillâh al-Qurtubî sade:

Hadîthen fordrar att det rörde sig om ett nytt liv. På samma sätt gick solen tillbaka från dess nedgång så att ´Alî kunde be ´Asr, vilket är bekräftat enligt at-Tahâwî. Att de upplivades är varken omöjligt rationellt sett eller religiöst sett.”

Allt beror på hadîthens autenticitet. Om den är autentisk så är det inte omöjligt – och Allâh vet bättre.

14:18