Svag tro och svag förståelse

Grunden till de Djahmiyyah-influerades villfarelse ligger i att de har påverkats av Mu´tazilah och Djahmiyyah som har farit långt vilse. Ty det är inte sällan de förnekar dolda frågor som är relaterade till Allâh (ta´âlâ) och Hans egenskaper. Det beror förvisso på två orsaker:

1 – Deras tro på Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och det som har kommit från dem är svag.

2 – Deras intellekt är svagt och deras förståelse av Qur’ânen och Sunnah är klen. Du har ett klart exempel på det framför dig. De tror inte på att Allâh är ovanför himlen trots att Qur’ân-verserna kring det är konkreta. Exempelvis sade Allâh (ta´âlâ):

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er?”1

Även hadîthen om slavinnan är autentisk. Däri bekräftade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hennes tro eftersom hon visste att hennes Herre är ovanför himlen. Därför dementerar de direkt dess autenticitet. De avfärdade versens bevisning med sina sjuka hjärnor. Med hjälp av sina knappa förstånd sade de attفِي betyder i, vilket är ett uppenbart fel. De rymde sedermera från det och tolkade iställetمَّن فِي السَّمَاء som änglar. Därmed föll de i ett annat fel eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den Nåderike (tabârak wa ta´âlâ) benådar de barmhärtiga. Benåda dem som är på jorden så kommer Han som är ovanför himlen (مَّن فِي السَّمَاء) att benåda er.”

Detta är ett uttryckligt bevis för attفِي i hadîthen betyderعلى, ovanför. När en viss ignorant Ghumârî insåg att det krossar den omnämnda tolkningen, sade han oförskämt och okunnigt att hadîthen är falsk2!?!? Det vill säga rena motsatsen till vad alla lärda har sagt inklusive hans lärare al-Ghumârî.

Hur som helst betyder versen:

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen…”

att Han är ovanför himlen, det vill säga ovanför tronen. Så sade bland andra Ibn ´Abdil-Barr3 och al-Bayhaqî som sade:

”Det vill säga, Han som ärفوق himlen.”4

Det går inte att tolka den här versen på ett annat sätt om man underkastar sig de många bevisen i Qur’ânen och Sunnah för Allâhs höghet som tillkommer Hans väldighet. Dessutom sade Allâh (ta´âlâ) om änglarna:

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

”De fruktar sin Herre ovanför dem och gör vad de är befallda att göra.”5

Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm till skillnad från Djahmiyyah och Mu´tazilah som säger att Allâh (´azza wa djall) är överallt och inte ovanför tronen, sade Ibn ´Abdil-Barr6.

167:16

2Se Hasan as-Saqqâfs förord till Ibn-ul-Djawzîs ”Daf´ Shubah-it-Tashbîh”, sid. 62 och 64. adh-Dhahabî fördömde den på ett fint sätt och sade:

”Om han ändå inte hade författat den boken och avvikit från sin imam.” (Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (21/368))

3at-Tamhîd (7/129).

4al-Asmâ’ was-Sifât (377).

516:50

6at-Tamhîd (7/129).