Svag religiositet

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Fatâwâ al-´Irâqiyyah (1/61)

Fråga: Vad är domen för personen som inte ber rekommenderade och frivilliga böner relaterade till de obligatoriska?

Svar: Den som vanligtvis inte ber dem har bevisligen en svag religiositet. Enligt Ahmad, ash-Shâfi´î och andra avslås hans vittnesbörd.