Svag människa

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/682)

Allâh (´azza wa djall) sade:

يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا

”Allâh vill lätta era bördor, eftersom människan är skapad svag.”1

Det vill säga att Han antingen vill underlätta för er det som nyligen angivits eller också överlag. Människan är ju skapad svag. Hon klarar inte av att avstå från och värja sig mot sina egna frestelser, inte heller förmår hon att efterleva plikterna som sig bör. Ur den synvinkeln är hon alltså i behov av underlättnad varför Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vill underlätta det för henne.

14:28