Svag inre tro resulterar med svag yttre tro

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî
Djâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, sid. 40

 

De forskande lärda säger att varje troende också är muslim. Den som lever upp till tron och får den djupt rotad i sitt hjärta, kommer även att utföra islams handlingar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns en köttbit i kroppen; om den är sund är hela kroppen sund och om den är osund är hela kroppen osund. Det är hjärtat.”

När hjärtat verkligen lever upp till tron börjar kroppsdelarna att handla utmed islamiska handlingar.

Å andra sidan är inte varje muslim också troende. Tron kan vara svag så att hjärtat inte lever upp till den på ett fullkomligt sätt tillsammans med praktiska handlingar utmed islam. I detta fall är han en muslim och inte en troende med en fullkomlig tro. Allâh (ta´âlâ) sade:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

”Ökenaraberna säger: ”Vi har blivit troende.” Säg: ”Ni har inte trott – säg hellre: ”Vi har underkastat oss!” Ännu har inte tron vunnit insteg i era hjärtan.”1

De var inte hycklare helt och hållet, vilket är den korrekta åsikten och som innehas av Ibn ´Abbâs och andra. Istället var deras tro svag, vilket bevisas av Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا

”Men om ni [med ärligt uppsåt] lyder Allâh och Hans sändebud skall Han inte låta er gå miste om någon del av [lönen för] era handlingar.”2

Detta bevisar att de har en tro med vilken handlingar accepteras.

Detsamma gäller profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till Sa´d bin Abî Waqqâs när han sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Varför gav du inte till honom när han är troende?” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Eller muslim?” Här antydde han att personen än inte har levt upp till tron utan endast till det uppenbara islam. Det råder inga tvivel om att när den inre tron försvagas, försvagas även kroppsdelarnas handlingar. Däremot kallas man inte för troende om man utelämnar någon av trons plikter. Exempelvis sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”En horkarl är inte troende medan han begår hor.”

Ahl-us-Sunnah är oeniga om denne och huruvida han skall kallas för troende med en bristfällig tro eller bara muslim och inte troende. De har två åsikter och båda rapporteras från Ahmad.

1 49:14

2 49:14