Surûriyyahs förhållande till de lärda

Surûriyyah, oavsett om de är i Saudiarabien eller i Jemen, gör narr av de lärda och säger att de är okunniga. Detta står bland annat i tidsskriften as-Sunnah. Förr har jag prisat tidsskrifterna as-Sunnah och al-Bayân, men de gör narr av de lärda och säger att de inte förstår något av nutida frågor till skillnad från nybörjarna. Ett av Hizbiyyûns kännetecken är att de gör narr av de lärda och undviker deras sittningar. Detta glädjer islams fiender och djävlarna.