Surûriyyah existerar

Fråga: Förekommer sekten Surûriyyah eller inte? Förekommer den i Jemen?

Svar: Ja, det är en sekt som existerar, även om brodern Muhammad Surûr avfärdar det. Den förekommer i området kring de två Heliga moskéerna, Nadjd och Jemen. I början var de upprätta. Men mannen var dold och visade sin Hizbiyyah först efter att han hade fått lite kött på benen och ansett att han inte påverkas av kritik. Jag förvånas fruktansvärt av dem som svär vid Allâh att han inte är Hizbî. Vet de inte att ordet ”Hizbî” omfattar kärlek och hat? Hizbiyyah är en trång beteckning.

Jag varnar samtliga bröder för Surûriyyah. Brodern Muhammad Surûr har ingen stadig kunskap. Han har inte tillräckligt stadig kunskap för att leda en sekt och säga att det ena förbjudet och det andra tillåtet. Jag har betraktat honom under Gulfkriget och sett att han tar avstånd från den rätta åsikten och underskattar de lärda. Han säger att de inte vet något om dagens angelägenheter (Fiqh-ul-Wâqi´). Muhammad Surûr besökte mig här och då sade han:

”Vi kan inte dölja för dig att vi är en grupp. Vi är däremot inte fanatiska, utan vi älskar samtliga muslimer.”