Suran som för in dess läsare i paradiset

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Sahîh-ul-Djâmi´ (3644)

3644 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns en sura som innehåller bara trettio verser och kommer att disputera å dess läsares vägnar till dess att den för in honom i paradiset. Det är ”Tabârak”.”

God. Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat” och adh-Dhiyâ’ via Anas.