Sura efter al-Fâtihah i begravningsbönen?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: Läses någon sura efter al-Fâtihah i begravningsbönen?

Svar: Nej. Det har inte rapporterats. Det enda som har rapporterats är al-Fâtihah.