Sunnah? Sunnah…

21 – Den som är fast besluten om att resa får äta hemma om han är förberedd på resan

at-Tirmidhî (rahimahullâh) sade:

”Qutaybah berättade för oss: ´Abdullâh bin Dja´far underrättade oss, från Zayd bin Aslam, från Muhammad bin al-Munkadar, från Muhammad bin Ka´b som sade:

”Jag kom hem till Anas bin Mâlik i Ramadhân. Han hade avsett att resa. Hans riddjur hade förts fram och han var iklädd sina resekläder. Han kallade på mat varefter han åt. Jag sade till honom: ”Sunnah?” Han sade: ”Sunnah” och red iväg.”

Muhammad bin Ismâ´îl berättade för oss: Sa´îd bin Abî Maryam: Muhammad bin Dja´far underrättade oss: Zayd bin Aslam berättade för mig: Muhammad bin al-Munkadar berättade för mig, från Muhammad bin Ka´b som sade:

”Jag kom hem till Anas bin Mâlik i Ramadhân…”

Abû ´Îsâ [at-Tirmidhî] sade:

”Hadîthen är god. Muhammad bin Dja´far är Ibn Abî Kathîr från al-Madînah. Han är pålitlig. ´Abdullâh bin Dja´far är Ibn Nudjayh, fader till ´Alî bin al-Madînî. Yahyâ bin Ma´în brukade betrakta honom i egenskapen av svag.”

Hadîthen via Muhammad bin Dja´far är autentisk. Männen är den Autentiskas män.