Sunnah skrevs ned på profetens tid

al-Bukhârî sade:

111 – Muhammad bin Salâm berättade för oss: Wakî´ underrättade oss, från Sufyân, från Mutarrif, från ash-Sha´bî, från Abû Djuhayfah som sade:

”Jag sade till ´Alî bin Abî Tâlib: ”Har ni någon bok?” Han sade: ”Nej, frånsett Allâhs bok och en förståelse som den muslimske mannen får eller det som finns i det här bladet.” Jag sade: ”Vad står i det här bladet?” Han svarade: ”Blodspengar, frigivning av slavar och att en muslim inte dödas för en hedning.”

Denna hadîth bevisar att kunskapen skrevs ned då. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skriv åt Abû Shâh.”1

Abû Hurayrah sade:

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Ingen av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare kunde så många hadîther som jag. Det enda undantaget var ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs. Han skrev till skillnad från mig.”2

1al-Bukhârî (112) och Muslim (1305).

2al-Bukhârî (113).