Sunnah går före Mâlikiyyah

Fråga: Får en religiös kvinna resa utan mahram om det inte råder någon prövning?

Svar: Nej, nej. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det är inte tillåtet för en kvinna som tror på Allâh och den Sista dagen att resa utan mahram.”

Vissa lärda, har för mig att det är Mâlikiyyah, tillåter henne att vallfärda utan mahram om hon är i ett tryggt sällskap. Dock går Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth före1.