Sunnah går före de lärdas ord

Fråga: De som försvarar Mawlid-firandet beskyller oss för att förkasta tiotals lärdas uttalanden när vi säger att handlingen är innovativ…

Svar: Men däri följs sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Att följa sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är större skyldighet och plikt än att följa de lärdas uttalanden.