Sunnah enligt Sûfiyyah

Många tjänare är okunniga och i synnerhet de som har vuxit upp hos Sûfiyyah. De har ingen kunskap om Sunnahs status. De tror att Sunnah innebär att läsa al-Bukhârîs och Muslims ”as-Sahîh” för att uppnå välsignelse i Ramadhân. Systematiskt rabblas al-Bukhârîs ”as-Sahîh” ut i moskéerna i Ramadhân. Shaykhen sitter vid en pelare och säger bara ”Ja. Ja.” medan eleverna rabblar till dess att boken läses ut. Därefter festar de utav hopp om välsignelse, Tabarruk. De har inte lärt sig en enda dom ur denna väldiga bok benämnd al-Bukhârîs ”as-Sahîh” – varken inom Fiqh eller trosläran. De går därifrån tomhänta. Människor som dessa här har ingen kunskap om Sunnahs status. Detta är Sunnah enligt dem.